TÜRKPATENT 2023 Temmuz dönemi tasarım verilerini açıkladı.

TÜRKPATENT 2023 Temmuz dönemi tasarım verilerini açıkladı. Erzurum tasarım sayısı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van’ın ardından 2’inci sırayı aldı. İlde üretilen tasarım sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 19,83 oldu.

Erzurum 7 aylık tasarım üretimi
Verilere göre, Erzurum’da bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında en fazla sayıda tasarımın geliştirildiği dönem 55 tasarım ile Nisan ayı olarak kaydedildi. İlde Ocak ayında 12, Şubat ayında 2, Mart ayında 8, Nisan ayında 55, Mayıs ayında 6, Haziran’da 8, Temmuz’da 3 toplam 94 Tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Temmuz ayı bölgesel veriler ve Erzurum
TÜRKPATENT verilerine göre Temmuz ayında Erzurum’dan 3, KUDAKA istatistik bölgesi illeri toplamında 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 4, Doğu Anadolu Bölgesinden 46 tasarım başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un Temmuz ayı başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 6.52’lik pay edindi.

Ocak - Temmuz Dönemi
Bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında Erzurum’dan 94, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 101, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 122, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 474 tasarım başvurusu yapıldı.

Erzurum’un payı
TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Erzurum’un 7 aylık tasarım başvurusu sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 93,06, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,04, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 19,83 oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi
TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen tespitlere göre; Doğu Anadolu Bölgesinden Ocak ayında 46, Şubat ayında 12, Mart ayında 45, Nisan ayında 239, Mayıs ayında 53, Haziran ayında 33, Temmuz’da 46, 7 aylık toplamda ise 474 tasarım başvurusu kaydedildi.

Tasarım sayısı iller dağılımı
2023 yılının 6 ayı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin 13 ilinden başvuru yapılırken, Erzincan ilinden tasarım başvurusu kaydedilmedi. Dönemde Erzurum’dan 94, Kars’tan 3, Elazığ’dan 29, Malatya’dan 55, Muş’tan 7, Ağrı’dan 15, Tunceli’den 71, Bitlis’ten 6, Hakkari’den 2, Van’dan 180, Bingöl’den 9, Ardahan’dan 1, Iğdır’dan 2 tasarım başvurusu tespit edildi.