Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerin denetim kampanyası 78 kontrol görevlisinin katılımı ile başladı.

Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerin denetim kampanyası 78 kontrol görevlisinin katılımı ile başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıkılaştırılması talimatı çerçevesinde Tekirdağ il genelinde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerin denetim kampanyası Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın öncülüğünde 78 kontrol görevlisinin katılımı ile başladı. Denetimlerde, toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığı yönlerine ağırlık verilecek. Gerek görülmesi halinde numune alınarak uygun olmayan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanacak.