Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Kemal Yenigün, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret edip, bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Fay Yasası’nın çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de son günlerde sık sık meydana gelen depremlere dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Kemal Yenigün, vatandaşların güvenliğinin sağlanması için meclisten bir an önce Fay Yasası’nın çıkartılmasını beklediklerini kaydetti.  Son olarak Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları ve zararlara dikkat çeken Yenigün, fay hatlarının üzerinde yer alan binaların bir an önce boşaltılması gerektiğini söyledi. Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek 42 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 1600’ü aşkın vatandaşımızın yaralandığı Sivrice (Elazığ) depremi, gerekse Denizli, Manisa, Akhisar ve bugün yaşanan ve 10 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 35’i aşkın vatandaşımızın yaralandığı Khoy depremleri de göstermektedir ki, en çok ölüm ve hasar doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana gelmektedir.

MTA Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayınladığı Türkiye Diri Fay Haritası göz önüne alındığında 18 kent, 80’i aşkın ilçe, 502’yi aşkın köyümüzün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu, bu zonlar üzerinde 100.000’i aşkın binanın yer aldığı görülmektedir. Fay hatları veya zonları üzerinde yer alan binalarda yaşayan yurttaşlarımız her an olabilecek bir depremde öncelikli olarak etkilenecek, hiç istemesek de, birçok yurttaşımız yaşamını yitirecektir” dedi.

 

 

“FAY HATLARININ ÜZERİNDEKİ  BİNALAR BOŞALTILMALI”

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM’yi acilen göreve davet ettiklerini kaydeden Yenigün, “ Fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. fıkrası; Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu  fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”  şeklinde değiştirilerek, fay zonları üzerindeki binalar kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmalıdır. Bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılması önlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli bu alanlardan başlayarak, bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır” dedi.