CHP; Türkiye’nin deprem gerçeği ve yaşanabilir kent kültürünün korunması amacıyla gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün temel ilkelerini belirledi. "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm" adıyla tanımlanan temel ilkelerin şeffaflık, uzlaşı ve adalet olacağı; esas olanın yerinde; insan ve çevre odaklı dönüşüm olması gerektiği vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurulan “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası” deprem felaketi yaşayan İzmir’de çalıştay gerçekleştirdi.

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’nda uzman akademisyenler, Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri katılırken; çalıştayın sonunda CHP’nin kentsel dönüşümde temel ilkelerinin yer aldığı bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Enerji ve Altyapı Genel Başkan Yardımcılığı olarak yürüttükleri çalışmalarda kentsel dönüşüme dair teorik incelemelerin yanı sıra uygulamaya dönük faaliyetlerde de bulunduklarını söyledi. “CHP’li belediyelerimizin projelerini, iktidarımızda uygulayacağımız örnekler anlayışla ilkelerimize göre incelemekteyiz” diyen Ahmet Akın, şunları söyledi:

İKTİDARIN UYGULAMALARI VATANDAŞLARIMIZI KORKAR HALE GETİRDİ

“CHP olarak kentsel dönüşümü afet riskine karşı ciddi bir hazırlık niteliğinde görmekle birlikte, daha büyük kapsamda konuyu ele almaktayız. Yaşanabilir konutlar, doğa, sosyal ve kültürel alanlar, yani geleceğimizin, çocuklarımızın yaşam standartlarını yükseltmek de önemli görevlerimizdendir. Yerinde ve toplum yararına dönüşüm konusu da olmazsa olmaz ilkelerimizdir. İktidarın uygulamaları ise bu anlayıştan o kadar uzakta ki yurttaşlarımız belediyelerimizin uygulamaları olana kadar kentsel dönüşüme korkuyla yaklaşmaktaydı. Çünkü iktidarın uygulamaları kentsel dönüşümü zorla, anlaşmadan evinden çıkarılmak, uzaklara taşınmak anlamına getirmişti. Yıllarca süren çalışmalara rağmen evine kavuşamamak, kavuştuğu zaman da yaşanabilir olmaktan uzak ev ve çevreyle karşılaşmak, yurttaşlarımızı korkar hale getirdi. Ancak belediyelerimizin ilkelerimiz doğrultusunda yaşama geçirdiği uygulamaları bu korkuyu yenmeye neden oldu. İnşallah iktidarımızda da her bölgenin ihtiyaçlarına göre ama ana ilkelerimizden sapmadan tüm ülkemizde aynı anlayışı egemen kılacağız. Kötü örnek, örnek değildir. Bundan dolayı bizim modelimiz, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm olarak anılacaktır.”

Sonuç bildirgesinde Türkiye’nin kentleşme deneyiminin oldukça hızlı edinmiş ülkelerden biri olduğu; bu durumun çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirdiği ifade edildi. Sonuç bildirgesinde; “Geldiğimiz noktada bu aksaklıkların tamamının, kısa vadede giderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kentsel dönüşüm büyük bir titizlikle, merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle ele alınmalı, belirlenen öncelikler ve risk durumları göz önünde bulundurularak bir devlet politikası haline gelmelidir” denildi.