Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği gerçekleştirdiği bir çalışma ile perakende sektörünü ele aldı. Balıkesir için de perakendenin hem ekonomik hem de toplumsal olarak ne kadar kritik bir sektör olduğu pandemi döneminde daha belirgin hale geldiği, temel ihtiyaç maddelerinin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi tedarikçisinden lojistikçisine, perakendecisinden teslimat elemanına kadar ancak geniş bir ekosistemin eşgüdümlü olarak çalışmasıyla mümkün olabileceğine vurgu yapılarak konu geniş şekilde ele alındı.

Toplantının başında konuşma yapan BASİAD Başkan Yardımcısı Ümit Baysal “Bu dönemi daha iyi anlayabilmek, sektörün yeni dinamiklerini önceden okuyabilmek, Balıkesir’de perakendecinin durumunu gözlemleyebilmek ve sektörü hazırlanabilmek için e-ticaret, gıda ve organize perakendeyi farklı boyutları ile masaya yatırmıştık.  Perakende araştırmasını takiben sektörü ileriye taşıyacak adımları tartışmaya açmak üzere sektör temsilcilerinin görüşlerini aldık. Özellikle pandemi ile tetiklenen dönüşüm sürecini, dijital dönüşüm trendlerinin sektör pratiklerine yansımalarını ve sektörün ihtiyaçlarını, destek beklediği alanları konuşma şansına eriştik. Perakendenin hem ekonomik hem de toplumsal olarak ne kadar kritik bir sektör olduğu pandemi döneminde daha belirgin hale geldi. Temel ihtiyaç maddelerinin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi tedarikçisinden lojistikçisine, perakendecisinden teslimat elemanına kadar ancak geniş bir ekosistemin eşgüdümlü olarak çalışmasıyla mümkün olabilirdi. Zaman zaman aksaklıklar yaşanmış olsa da perakende sektörü bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Perakende sektörü gerek ülkemiz ekonomisi gerekse sektör paydaşları için daha fazla değer yaratabileceğimiz bir dönüşüm geçiriyor. Şimdiki düşüncemiz Balıkesir perakendecisinin kaybının telafisidir” dedi.