Baskent Gaz’ın doğrudan Ensar Vakfı’na vermek yerine şartlı bağışla Kızılay’a vermeyi tercih etmesinin sebebinin Kızılay’a verdiği bağışla aslında devletten bir vergi kaçırdığı gibi haksız bir iddia gündemi meşgul ediyor. Başkent Gaz’ın mali raporlarında 2018 vergi matrahı incelendiğinde Kızılay’a yapmış olduğu yardımlar %5 ‘in bareminin altında. Yani Başkent Gaz bağışını doğrudan Ensar Vakfı’na da yapsa doğrudan Kızılay’a da yapsa devlete verdiği vergide bir değişiklik olmayacak.

Kızılay dünyanın en büyük bağımsız denetim firmalarından biri olan Deloitte tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, dernek denetçileri, Devlet Denetleme Kurulu, Uluslararası Fon kullanıldığı için Avrupa Birliği Sayıştay’ı tarafından da denetlenmektedir.

Bilinmedir ki; ithamların hedefinde iktidarı Kızılay üzerinden yıpratmak ve  güç duruma düşürmek için ortaya atılan iddialar tüm dünyanın faaliyetlerine gıpta ile baktığı Türk Kızılay’ına gölge düşüremeyecektir.

Yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay’ı, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında ciddi hizmetler sunarken ayrıca toplumda ilk yardım farkındalığını en verimli şekilde oluşturarak özellikle gençlik hizmetleri ile toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı temelden oluşturmayı sağlar.

Ülkemizde günlük kan ihtiyacının %90’ı Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri tarafından sağlanırken kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Türk Kızılay’ı, TÜRKÖK Projesini Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütür.

Elazığ depreminin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Genel Başkan Dr. Kerem Kınık liderliğinde Kızılay’ın takipçileri ilk andan itibaren insan ızdırabını dindirme noktasında katkı sağlamak için “Biz ne yapabiliriz” diye soru yağmuruna tutmuş, Kınık da takipçilerin ısrarı karşısında bağış çağrısında bulunmuştur. Yapılan bağışlar Kerem Kınık’ın cebine girecek gibi koparılan yaygara Elazığ depremini ajite eden özünde aynı acıyı derinlemesine yaşamayan kesimlerin felaket anlarını dahi siyasete dönüştürebilmesinden öteye geçememiştir. 15 Temmuz gecesi gazi olan oğlunun dahi üzerinden koparılan fırtına toplumun hassasiyet noktalarına iğne batırmak ve zan altında bırakmak amacını taşımaktadır.

Türk Kızılay’ı her nerede olursa olsun insan ıstırabını kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez. Onursal başkanı Sayın Cumhurbaşkanı dahi olsa siyaset yapmaz. Bu denli hassasiyetle iç teftiş ve denetim mekanizmalarından başarıyla geçerek alnının akıyla Hilal-i Ahmer’den bu günlere kadar gelen Türk Kızılay’ını yıpratma çabalarına yine milletimizin vicdanı gereken cevabı verecektir. Çünkü milletimiz bilir ki Kızılay’ımızın hilali bayrağımızın emanetidir.