Bugünkü Haberler
Ekspres Gazetesi

KENDİNE GEL ETHEM SANCAK!

Bizde olduğu gibi, çeşitli ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı Güney Kore ile 2003 yılında siyasi istikrarın gelmesiyle, hemen hemen aynı şartlar altında başladık gelişme yolundaki mücadeleye. Onlar üretim ve üretilen ürünleri dünya pazarında satarak, yıllık milli geliri kişi başı yirmi bin dolara çıkardılar. Biz ise düşük kur sistemi ile borçlanıp, tüketime yönelip, çok tüketip, çok vergi vererek, kişi başına düşen milli geliri onbin dolara çıkarabildik. Oda kağıt üzerinde. Gelir dağılımı ciddi şekilde bozuldu ve bankalarda olan mevduatın yarısı ondokuz bin kişi üzerinde görülüyor. Geri kalan yarısı ise otuz dokuz milyon kişi tarafından paylaşılmış.

Gelir dağılımı bu hale gelmesi yetmezmiş gibi ithalat cazip hale gelmiş, yerli ürün ne varsa yok olma ile karşı karşıya kalmış, cari açık içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Cari açık bir süre özelleştirme adı altında yapılan satışlar ile finanse edilmiş, daha sonra borç alınıp, borcu borç ile kapatma yoluna gidilmiştir. Sonuç olarak çok ciddi bir dış borç ile karşı karşıya kalınmıştır. Ancak kendi içimizde ki terör belası ve Irak, Suriye sınırındaki terör yuvası kurma çalışmaları, bizi yerli savunma sanayii üzerine yatırım yapmaya zorlamış ve çok geç kalmış olsak bile takdir edilecek şekilde mesafe almış durumdayız.

Ciddi para kaynağı gerektiren savunma sanayii yatırımları tahmin ediyorum ki son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar sebebi ile zora girmiş durumda. Kaynak yaratma gayreti ile Katar ile ortak olan Ethem Sancak’a Tank palet fabrikası belki satıldı, belki verildi orası belli değil ama bir şekilde Katar-Sancak ortaklığı tarafından sahip olundu. Buraya kadar hiç hoşuma gitmese de hepsini anlayabilirim. Türk ekonomisini savunma sanayii gibi önemli bir konuda yabancı sermayenin emrinde olmasına mecbur bırakmak, asla normal kabul edilmemeli ama şartlar belli.

Ethem Sancak eskiden hangi siyasi fikri taşır veya hangi ırk mensubudur umurumda değil. Kendisi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve her vatandaş gibi hakları vardır. Sahip olduğu serveti nasıl kazandı, kimlerle nasıl ilişkileri var bunlar da umurumda değil. Umurumda olan yaptığı Arap-Türk mukayesesi. Önce “Bana Türk demeyin, Arap’ım ve Türk olmaktan üzülürüm” dedi. Sanki Türk olmak, gurur duyulacak bir ırk değilmiş gibi. Sinsi bir aşağılama yaptınız Sayın Sancak, bilerek isteyerek. Bu yetmedi haddinizi aşarak “Ruhunu batıya satmış elli Türk, dik duran bir Arap etmez” dediniz. Ruhunu, kendi dininin ve ırkının aleyhinde çalışanlara satan, kime satmış olursa olsun elbette ki on para etmez. Satılmış olmaya tepki koymak için neden “Türk” kelimesini kullanıyorsunuz? Neden bu sinsi aşağılama yolunu tercih ediyorsunuz? Bu kadar pervasız olma cesaretini nereden alıyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çeşitli ırk ve soylardan gelen insanlar yaşamaktadır. Hiç kimseye mensup olduğu ırk üzerinden bir yaklaşım söz konusu değildir. Anayasa ile güvence altına alınan vatandaşlık hakları herkes için eşit olarak uygulanmaktadır. Mensup olduğunuz ırk ile Türk ırkını değer bazında karşı karşıya getirmek ile bölücülük yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Her ırk, her din, her mezhep içinde ahlâklı insanlar da vardır, ahlâksız insanlarda vardır. Ne olursak olalım önce ahlâk sahibi olalım ki ortak bir değerimiz olsun. Türk olmadığınız halde, size Türk diyerek şereflendirme gayretim yok. Sarfettigim gayret “Ahlaklı vatandaş” paydasında buluşmaktır.

Bir mukayese yapılacak ise biraz gerilere gitmek gerekir. Ingilizler ile beraber olup, Osmanlı idaresine baş kaldıran Arap yönetimleri ve onlara destek veren Arap vatandaşlar, bizlerin gözünde ne eder hiç hesap ettiniz mi? Altı ay boyunca çekirge yiyerek kutsal toprakları savunan Türk ordusu, kaç Arap devleti eder sizce? Filistin de esir düşen Osmanlı askerlerine su bile vermeyen O insanların değeri nedir sizce?

Birlik içinde olunması gereken bu zor şartlar altında, bu şekilde davranmanız kimlerin değirmenine su taşıyor farkında bile değilsiniz.
Değerlerimizi yok sayan, değersizdir.
Unutmayın!!!


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Yukarı Geri Ana Sayfa