Ata­türk Şehir Has­ta­ne­si'nin ku­ru­luş aşa­ma­sın­da gece gün­düz ça­lı­şan, pan­de­mi sü­re­cin­de ba­şa­rı­sıy­la dik­kat çeken Baş­he­kim Adil Ozan Gökuç, il sağ­lık mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gö­rev­den alın­dı. Si­ya­se­ten ve­ri­len ka­ra­ra tepki büyük.

Atatürk Şehir Hastanesi’nin kurucu başhekimi Dr. Adil Ozan Gökuç, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ani bir kararla başhekimlik görevinden alınması şehirde şok etkisi yarattı. Bin yataklı şehir hastanesinin üç yıllık süreçte hem fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması hem de sağlık hizmetleri kalitesinin yükselmesinde büyük emeği olan Gökuç’un başhekimlik alınmasının altında siyasi bir karar çıktı.

Sağlık İl Müdürlüğü, 2017 yılından bu yana Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Dr. Adil Ozan Gökuç, ani bir kararla başhekimlik görevinden alınması büyük tepkilere neden oldu.  Bin yatak kapasiteli Atatürk Şehir Hastanesi’nin kurulduğu günden bu yana hem fiziki ihtiyaçlarının karşılanması hem de sağlık hizmetinin kaliteli verilmesi anlamında önemli bir performans  sergileyen ve kısa sürede vatandaş memnuniyet seviyelerini yukarılara çıkaran Gökuç’un başhekimlik görevinden el çektirilmesinin ardından siyasi bir karar olduğu konuşuluyor.

ŞEHİR İÇİN BÜYÜK KAYIP

Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında Atatürk Şehir Hastanesi’nin pandemi hastanesi ilan edilmesi sonrasında da başarılı çalışmaların altına imza koyan Adil Ozan Gökuç, poliklinik servislerin vatandaşı mağdur etmeden hizmet vermesi ve koronavirüsü vakalarının güvenli bir şekilde tedavisi sürecini başarıyla yönetti. Balıkesir’in en başarılı bürokratlarından biri olan Gökuç’un başhekimlik görevinden alınmasının şehir için büyük bir kayıp olarak yorumlandı.  Dr. Adil Ozan Gökuç’un siyasi kararlara kurban edilmesi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar arasında da hayal kırıklığına neden oldu.