BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kırsal mahallelere özel su tarifelerinde yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Su tasarrufunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen kademe değişiklikleriyle kırsalda ağustos ayında 1 milyon 500 milyon metreküp daha az tüketildiğine dikkat çeken İzzet Günal, vatandaşların su tüketimi konusunda gösterdiği hassasiyete Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın tüketici lehine kademe değişikliğine giderek karşılık verdiğini belirtti.  Günal, Genel Kuruldan geçen yeni düzenlemeyle birlikte ikinci ve üçüncü kademede yüzde 50 indirime gidildiğini belirtti.

 

SU KAYNAKLARI AZALIYOR BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

İklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarının azaldığına ve su tüketiminin bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Günal, “ Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle yağış miktarındaki azalma yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızın seviyelerinin düşmesini tetikleyerek, kuraklık tehlikesinin her geçen daha fazla hissedilmesine yol açmaktadır.    Bununla beraber; fazla ve kontrolsüz tüketim kültürü nedeniyle su varlıklarımızın geleceği ile ilgili tehlike çanları çalmakta ve bölgesel bazda kuraklıklar meydana gelmektedir.  Suyun tasarruflu kullanılması ve çevre bilinci oluşturularak gelecek nesillere aktarılması için bireysel su tasarrufu anlayışının oluşturulması ile ilgili İklim Değişikliği Eylem Planları, Ulusal Kuralık Yönetim Stratejilerinin belirlenmesi kurumumuzun ve tüm kurumların ortak stratejisidir. Bu amaçla kamuoyundaki birliktelik de kurumlara güç katmaktadır. Varlığında şükrettiğimiz ancak yokluğunda kıymetini anladığımız yaşam kaynağı suyu bu bilinç çerçevesinde gelecek nesillere taşımak hem bireysel, hem kurumsal hem toplumsal olarak en önemli sorumluluğumuz ve görevimiz haline gelmiştir. BASKİ Genel Müdürlüğü olarak; su kaynaklarını korumak adına doğru ve sağlıklı bir şebeke yönetiminin, suyun kaynağından başlayarak aboneye kadar ulaştığı yolda kaynaklar, şebeke, içme suyu depoları, kontrollü ve denetimli (kayıp-kaçak) kullanım, teknolojik altyapının (SCADA) kurulması ile ilgili her türlü rehabilite, yeni yatırım ve mevcut tesisleri işletme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

 

GÖMLEĞİ DOĞRU İLİKLEMELİYİZ

İklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarının azalmasıyla Balıkesir’in de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, kurum olarak Balıkesir’in her noktasına yaptıkları yatırımlarla vatandaşların sağlıklı bir şekilde suya ulaşmasını sağladıklarını belirtti.  Balıkesir’in Türkiye’de en fazla kırsal mahallesi olduğuna dikkat çeken Günal, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan fazla suyun 1 milyon 300 bin nüfusu etkilediğini söyledi. Günal, sözlerine şöyle devam etti: “Tüketilen sudan meydana gelen atıksu yönetiminin merkezinde çevreyi koruma anlayışı ile biyolojik ve ileri biyolojik tesisler ile işleyerek atık suyun bertarafı sağlanmaktadır. Barajlardan, cazibeli kaynaklardan, denizden ve yer altı kuyularından zor şartlarda sağlanan suyun daha kontrollü kullanılması ve yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi, gelecek nesiller için su kaynaklarının korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, bu çalışmalarımızda hedeflerimizi belirlememizde “gömleği doğru ilikleme” ilkesi ile bize yol haritamızı çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz ile yatırımlarımıza hız kazandırmaktayız” dedi.  

 

HUKUKSUZLUĞA ENGEL OLDUK

Su kademeleri ve tarifelerinin oluşturulmasının altında yatan sebepleri de açıklayan BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, “ İlimizde yaz aylarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin artmasının yanında, turizm bölgelerimizdeki nüfus hareketliliği ile havuz, duş, bahçe sulama ve benzeri gerekçelerle şebeke suyu ile tüketilen su miktarlarında olağanüstü artışlar gözlenmektedir. Bununla birlikte yapılan değerlendirmelerde, kırsal konut aboneliği üzerinden insani tüketim ile birlikte bahçe ve hayvancılık faaliyetlerinin kontrolsüz ve adaletsiz su tüketimine sebep olduğu görülmüştür.   Geniş ve zor bir coğrafyaya sahip olan bölgemizde bu kontrolsüz ve adaletsiz kullanımdan kaynaklı abonelerimizin suya eşit erişim hakkı sağlanamamakta,  böylelikle komşuluk hukuku zedelenerek toplumsal huzursuzluk meydana gelmektedir.  Öncelikle insani tüketim ihtiyacı için her abonemizin suya sahip çıkması gerekmektedir. İdaremizce,  bölgemizde tarım,  hayvancılık ve turizmin yoğun olduğu yerleşkelerde kullanım amaçlarına göre kırsal konut aboneliği yanında bahçe, ahır, besihane, tarımsal abonelik ve kademe aralıkları türleri oluşturulmuştur” dedi.    

 

AĞUSTOS AYINDA 1 MİLYON 500 BİN

METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

 

Yeni düzenlemeyle birlikte su tüketiminde tasarrufa gidildiğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, “ Bu uygulama ile Temmuz ayında kırsal konut aboneliği yanında bahçe ve ahır/besihane tüketimleri için farklı abonelik türleri vatandaşlarımızın tercihine sunularak,  konutlarda 1. Kademe 0-15 m³, bahçelerde 1.kademe 0-15 m³, ahırlarda 1.kademe 0-40 m³ ve besihaneler için kademesiz tarifeler belirlenerek vatandaşlarımızın ekonomik tarifelerden su kullanmaları teşvik edilmiştir.  Bu teşvik neticesinde, vatandaşlarımızca tüketim gerekliliklerine göre bahçe, ahır, besihane abonelikleri tercih edilmiştir. Ayrıca tüketim alışkanlıklarındaki bu farkındalık sonucunda bir önceki yıla göre Ağustos ayında 1 milyon 500 bin m³  daha az su tüketildiği somut bir şekilde görülmüştür.     Yapılan incelemeler sonucunda kırsal mahallelerimizde; yaklaşık 128 bin abonenin her ay 0-30 m³ arası su kullandığı, 14 bin abonenin ise 31 m³ ve üzeri miktarda su kullandığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki verilen rakamlar analiz edildiğinde, 128 bin abonenin tükettiği toplam su miktarının,  14 bin abonenin tükettiği toplam su miktarına eşdeğer olduğu görülmüştür. Özetle, 100 hanenin 10’u geriye kalan 90 hanenin kullandığı kadar su tüketmiştir.  

 

YÜZDE 50 İNDİRİM SAĞLANDI

Balıkesir halkının su tüketiminde gösterdiği hassasiyet sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüketici lehine kademelerde düzenlemeye gittiğine işaret eden BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, yeni birim fiyatlarıyla birlikte tüketiciye yüzde 50 indirim sağlandığını vurguladı. Günal, “ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz kırsal mahallelerde yaşayan hemşerilerimizin taleplerine duyarlılık göstermiş olup, 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuzda yapılan düzenlemeyle kırsal konut abone türünde 1., 2. ve 3. kademelerde kademe aralıkları iki kat  arttırılarak, 1-30, 31-70 ve 71 üzeri olarak düzenlenmiştir. Kademe birim fiyatlarında da   1. kademe fiyatında  yasa gereği değişiklik yapılmayarak 2., ve 3. kademelerin birim fiyatlarında % 50 indirim yapılmıştır.   142 bin 993 kırsal konut abonesini yakından ilgilendiren bu düzenleme Genel Kuruldaki tüm grupların katılımıyla görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edilen bu düzenleme ile 1.kademede su tüketen abonelerimizin Nisan 2021 dönemine göre %17 oranında daha ucuz su kullanması sağlanmıştır.  Böylelikle 2. ve 3.kademe aralıklarında nispeten daha fazla tüketim yapan aboneler için de kademe aralıkları yükseltilmiş, birim fiyatları indirilmiştir.   İhtiyaçların tüketimlere göre doğru bir şekilde belirlenerek, doğru abone yönetimiyle su kaynaklarına sahip çıkarak, kaynaklarımızın da bizim ve toplumumuzun geleceğine sahip çıkacağının kanaatindeyiz. Bu yolda gerek planlamada gerekse uygulamada verdiği ve özellikle -suyun siyaseti olmaz- vurgusuyla bu bilinci ortaya koyan ve bizlere destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’a ve Genel Kurul üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.