Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Mimar Cengiz Dikici, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde itiraz ettiği ve sonrasında yargıya taşıdığı Gümüşçeşme Mahallesi Kepsut Caddesi üzerindeki ve Yeni Mahalle Değirmenköy mevkiinde bulunan arsalara kişiye özel imar değişikliği yapılması uygulamasının mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Mimar Cengiz Dikici,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nde itiraz ettiği ve yargıya taşıdığı kişiye özel imar değişikliği uygulamasının mahkeme kararıyla iptal edildiğini açıkladı. Ofisinde basın açıklaması düzenleyen Belediye Meclis Üyesi Cengiz Dikici, kamu yararı olmayan, kişiye özel, doğayı ve tarımsal niteliği korunacak alanları, zeytinlik alanlar yok eden tüm imar planı uygulamalarına hayır demeye devam edeceğini söyledi.

 

YARGI DUR DEDİ

Balıkesir merkezde Kepsut Caddesi üzerinde Emek Yem, Elmak Enerji, Mest Yapı, Akça Makine ve Yapıloji işletmelerinin bulunduğu ada ile Değirmenköy alt kısımlarındaki arsaların 1/5000 ölçekli nazım imar planlarındaki değişikliğin kamu yararı gütmediğini ifade eden Dikici, “Plan yapım yönetmeliğine ve üst ölçekli çevre düzeni planına aykırı olarak yapılmıştır. Kamu yararı niteliği taşımadığı gibi talep sahibinin adı geçen parsellerine ayrıcalıklı yapılanma koşulu sağlanmıştır. Plan açıklama raporunda plan değişikliğine ait gerekçe dahi belirtilmemiştir. Yukarıdaki başlıklar çerçevesinde yapmış olduğum itirazlarım Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nhde ret edilmesi üzerine Balıkesir 1.İdare Mahkemesinde açmış olduğum davalar sonucunda Kepsut Caddesi’ndeki ve DEğirmenköy’ün altındaki arsalardaki imar planı değişikliği, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, planların kademeli birlikteliği ilkesine, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edilmiştir” dedi.  Bu konunun haricinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde itiraz ettiği dört konunun üçüne itiraza ret kararı geldiğini belirten Cengiz Dikici, üç konuyu da yargıya taşıyacağını vurguladı.