AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur Balıkesir Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Balıkesir OSB de Kadın Çalışan oranı yüksek olan fabrikalarda incelemede bulunup işletmecilerinden bilgi aldı.

Milletvekili Uygur ilk ziyaretini çalışanlarının %25’i kadınlardan oluşan Bekkiler Metal A.Ş ve Beksan Çivi Tel A.Ş fabrikalarına gerçekleştirdi. Sonrasında çalışanlarının %90’ı kadınlardan oluşan Baran Plastik’i ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı. “Kadınlarımıza imkân sağlanırsa ve kadınlarımız desteklenirse her sektörde başarılı bir şekilde çalışacaklarını bir kez daha gördük. Organize Sanayi Bölgesi denilince çoğu insanın aklına erkeklerin çalışacağı bir ortam gelir ancak ziyaret ettiğimiz örneklerde de gördüğümüz gibi kadınlarımız da imkân verilirse sanayi sektöründe çok başarılı işlere imza atabilirler. “diye konuştu.

Milletvekili Uygur ziyaretlerine çalışanlarının %87’si kadınlardan oluşan Safran Tekstil ile devam edip çalışmaları hakkında bilgi aldı. “Tekstil sektöründe kadınların yeri ülkemizde de dünyada da hatırı sayılır düzeyde. Balıkesir’imizde yüksek bir kadın çalışan oranıyla istihdam sağlayan fabrikamızda kadınlarımız büyük bir emek harcayarak üretime katkı sağlıyorlar. “dedi.

Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray’ı ziyaret etti OSB de kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretleri ile ilgili olarak Milletvekili Uygur; “Ziyaret ettiğimiz işletmelerde de gördüğümüz üzere Balıkesir OSB yeni ekonomi modelimiz çerçevesinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi anlayışımızla gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Sosyal boyutu içeren sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışı ile de çalışmalarını herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi, sosyal dengenin sağlanması ve istihdamın artırılması yönünde erkeklerle birlikte kadınların da istihdama dahil edilmesi temeli üzerinde şekillendiriyor. Güçlü kadın güçlü toplum bilinciyle kadınlarımızı güçlendirmenin yolu kadın istihdamını ve girişimciliğini kalıcı ve sürdürülebilir kılarak kadınları hayatın her alanına; özellikle de ekonomi ve üretim sürecine dâhil etmektir. AK Parti iktidarlarımız döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınları ekonomiye dâhil etmek için önemli adımlar atılmıştır. Ancak son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal alandaki değişimler kadınlarımızın çalışma hayatını da köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu çerçevede iş ve aile yaşam alanları değişirken, iş ve aile yaşam dengesini sağlayabilmenin önemi de giderek artmıştır. İş ve aile yaşam dengesinin sağlanması; cinsiyet, yaş, medeni hal fark etmeksizin tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. Elbette bu denge kadın çalışanlar için, üzerlerindeki ev içi iş yükü ve bakım sorumlulukları nedeniyle daha da önemli hale gelmektedir. Benim de başkanı olduğum TBMM KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Alt Komisyonumuzda Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaştıkları sorunları tespit edip çözüm önerileri belirliyoruz. İnşallah sonraki adımımızda bu önerilerimizi hayata geçirmek olacak. Kadının iş ve aile yaşamını uyumlaştırırken karşılaştığı en önemli sorunlardan biri iş yerine yakın çocuğunu emanet edeceği güvenilir bir yer bulmasıdır. Balıkesir OSB de çalışan kadınlarımızın çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri Ülke genelindeki az sayıda örnekten biri olan OSB Kreşi hem kadınlarımızın OSB de çalışma taleplerini artırıyor hem de OSB deki işletmelerin kadın istihdamı sayısını. OSB Kreşi aynı zamanda kadınların iş ve aile dengesini kolaylaştırarak kadın istihdamının sürekli ve kalıcı olmasını sağlıyor. Kadın istihdamına önemli katkıda bulunan Balıkesir OSB Yönetimimize ve kadın istihdamına önem veren işletmelerimize teşekkür ediyor, bu amaçla yaptıkları çalışmaları her zaman destekliyorum.” Dedi.