Tarihin hiçbir, döneminde esaret altında yaşamamış büyük Türk Milletinin Milli İradesini "İmanda Birlik, Vatanda Dirlik" olarak ifade etmemiz mümkündür.

Bizi bugünlere getiren, Anadolu’muzu bize ebedi yurt yapan, millet olarak her devirde bizi dimdik ayakta tutan işte bu milli ruhumuzdur. Bu ruh yüce milletimize her zaman bir ışık ve rehber olmuştur.

Yakın tarihimizde sıkıntıya düştüğümüz en kritik anda ilan ettiğimiz "Ya İstiklal, Ya Ölüm" parolası bu iradenin en veciz komutudur. Toprak vatan olunca kutsallaşır. Yüceliğini korumak için de fertlerin müşterek bir ideal etrafında yekvücut olması gerekir. Kültürümüzde bu idealin fidesi iman, toprağı vatan, gelişme ortamı ise hürriyet ve bağımsızlık ile birlik ve beraberlik ruhudur. Daima gelişen ilerleyen bir millet olabilmek bütün bu değerlerin hepsinin bir arada korunup, yüceltilmesi ile mümkündür. Vatansız, esaret ve boyunduruk altında, Müslüman olarak yaşamak nasıl mümkün değil ise, iman olmadan vatan ve hürriyetin de inancımız gereği bir değeri yoktur.

Yüzbinlerce şehit vererek bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızın torunları bizler çok iyi biliyoruz ki; Din-Vatan-Millet bütünlüğü canımız kadar azizdir.

Milli şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul vatan sevgimizi şöyle dile getirir;

Türk evladı odur ki, yurdu olan toprağı

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırmaz.

Bir yabancı bayrağı

Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz.

Bu yüce değerlerimize yan gözle bakanlar hep perişan edilmişlerdir. Cumhuriyetle perçinleştirdiğimiz bağımsızlık, milli birlik ve beraberliğimizi sinsi planlar ve kurdukları tuzaklarla ortadan kaldırıp, müstevli emellerini gerçekleştirme hayalinde olanların hayalleri kursaklarında kalmıştır. Çünkü içimize sokulan fitne ve fesat tohumlarını ve kaynaklarını artık çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz 2016 akşamı Milli İradeyi yok etmeye kalkışan bedhahlara karşı, yüce milletimiz hukukunu korumuş, hür iradesini gasp etmeye çalışanlara hadlerini bildirmiştir. Bu mücadelede 251 Kahraman Türk evladı şehadet mertebesine yükselmiş, 2 bin 194 kişi de yaralanarak gazi olmuştur. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.

Gelin hep birlikte demokrasi şehitlerimiz için şu duaya âmin diyelim;

“ Ey bütün ümitlerin kaynağı, bütün felaketzedelerin dayanağı! Gönlümüzü ümit deryasında boğma! bizleri ümitsizliğe düşürüp karanlıklarda koyma! İhsanını üzerimizden esirgeme Allah’ım.

Ey dertlilerin feryadını duyan, zorda kalanların imdadına yetişen ve yapığımız her şeyi yakinen gören ve bilen Allah’ım! Senden niyazımız şudur ki; Sevinçte ve tasada birleşerek tek vücut olmayı milli bir haslet haline getiren yüce Milletimizi bu tasalı günlerde birlik ve beraberlikten ayırma. Üstünde yaşayan yiğitleri ile kıymetli, altında yaşayan şehitleri ile değerli bu cennet vatanımızı her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Hainlerin tuzaklarını bozan Sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden Sensin. Ya Rabbi! Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen Milletimize yardım eyle.

Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den İstiklal Harbine, 15 Temmuz’dan bu güne din ü devlet mülk ü millet rızaenlillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ile  rahmet-i Rahman’a kavuşan kahraman gazilerimize rahmet ve mağfiretinle muamele eyle, hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat ve huzur ihsan eyle Allah’ım!

Dünyanın dört bir yanına yayılan salgın hastalıktan başta vatanımız, milletimiz ve ümmet-i Muhammed olmak üzere tüm insanlığı kurtar Allah’ım! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz, bırakma Allah’ım!

Fahri SAĞLIK

Karesi Müftüsü