Bakan Uraloğlu, önce 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi verdi, ardından 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıklayarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu, “Hızla gelişen teknolojiler, günümüz toplumunun ekonomik ve sosyal hayat tarzını derinden etkilemektedir. Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hız ve hareketliliğin artması olmuştur. Artan hareketliliğe ayak uydurabilmek için "Sürdürülebilir Ulaşım" politikası artık tüm gelişmiş toplumların ortak hedefidir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz” dedi. 

DEVASA VE ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara Otoyolları gibi devasa ve önemli projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu projelerin yanı sıra bir yandan da yeni proje ve hedeflerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak zorundayız. Bakanlık olarak değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun faydasına olacak şekilde kanalize etmek gibi bir mesuliyetimiz, sorumluluğumuz var. Bakın, bugün, dünya genelinde nüfusun yaklaşık %50’si kentsel alanlarda yaşamaktadır. 2050 yılında bu oranın %70’e varacağı öngörülüyor. Buna binaen de dünya ekonomisinin %90’ndan fazlasının kentsel alanlarda üretileceği düşünülüyor” diye konuştu.