Balıkesir, komşu illeri İzmir, Bursa, Manisa illerine göre sanayileşmede geri kaldı.

Uzun yıllar organize sanayi bölgesi istenilen atılımı gerçekleştiremedi. Komşularımız ikinci hatta üçüncü organizelerini kurarken biz yıllarca birinci bölgeyi bile dolduramadık. Ancak gerek merkezi hükümetin ulaşım yatırımları gerekse Büyükşehir sonrası sanayi hamlemiz hızlandı. Kuzey Marmara bölgesine sıkışan sanayi daha bakir ve avantajlı durumdaki Balıkesir'e kaydı. Kısa bir süre önce de gümrük müdürlüğünün kurulması Balıkesir'i daha avantajlı hale getirdi. Şimdi bu avantajları iyi kullanıp sistemli ve doğru sanayileşme planımızı hayata geçirmeliyiz. Ulaşım yolları, kalifiye iş gücü, kentteki sosyal yaşamın hareketli hale gelmesi Balıkesir'i ön plana çıkaracaktır. Bu kapsamda siyasilere, bürokratlara, yerel yönetimlere ve odalara büyük görev düşmekte.