Kurban yaklaşmak, yakınlaşmak, yakın olmak anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak da, “Kurban Bayramı günlerinde ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.”

Kurban kesmek; sadece kan akıtmak değildir. Kanla birlikte beynimizdeki, gönlümüzdeki İslam’a aykırı bütün duygu ve düşüncelerin kurban için açılan çukura gömmek, Müslümanların iman ve İslam basamaklarını aşıp ihsan mertebesine yükselebilmeleridir.

Kurban yakınlaşmaktır.

Fıtratın uzağında yaşamaya meyleden insana "yaklaş" çağrısıdır. Rabbimizin bize yaklaşması değil, (çünkü O, bize zaten şah damarımızdan daha yakındır.) bizim O’na yaklaşmamız gerekir.

Nasıl yaklaşacağız Rabbimize?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da niyetimizi sırf O’nun rızasına yönelterek, günahların her birinden uzak durarak, muttakilerden olabilmeyi ideallerimiz arasına alarak, Olduğumuz gibi görünüp, iç ve dışımızı bütünleştirerek yaklaşmalıyız Rabbimize.

 Kurban paylaşmaktır.

Kurban bayramında kurbanın ev halkı ve çocuklar üzerinde meydana getirmesi gereken olumu değişim ve gelişmelere imkân sağlayacak fikri ve psikolojik ortamın sağlanması gerekir. Çocuklarımızda, “Uğruna kurban edeceğimiz, gerektiğinde kurban olacağımız değerlere bağlılık bilinci” geliştirilmelidir. Kesilen kurbanın paylaşılmasında çocuklarımıza görev ve sorumluluk vererek onlarda paylaşma ruhunun oluşmasına çalışılmalıdır. Bayram günlerinde sadece kesilen kurban eti paylaşılmaz. Sevinç ve kederlerimiz de paylaşılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Vekâletle Kurban Organizasyonunun bu seneki temasını “ Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” olarak ilan etti. Kurbanlarımızı önce en yakınlarımızla, sonra coğrafi konum olarak en uzak noktalardaki kardeşlerimizle paylaşalım. Sevgiler paylaştıkça çoğalır. Çoğaltalım sevgilerimizi. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Kurban, yüce Allah’ın bahşettiği dünyevi nimetleri O’ndan uzaklaşmak için değil O’na yaklaşmak için kullanma eğitimidir. Esas olan kurban edilen değil, kurban ediş niyetidir. Bu niyet halis olursa kurbanımız makbuldür.  Kestiğimiz kurbanlıklar hakkında yüce Allah şöyle buyuruyor; "Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele."  (Hac Suresi; 37)

Kurban kesmek kolay, kurban olmak zordur.

İnancımıza göre sadece yüce Allah adına kurban kesilir ve sadece yüce Allah’a kurban olunur. Anadolu insanı “kurban olduğum”, “ kurban olayım” , “Annen sana kurban olsun” deyişlerini sıklıkla terennüm eder. Türkçemizde “ kurban olayım, kurban olsun” deyişleri mecazen “aşırı sevgi ve hayranlık” ( Örn: Kurban olayım, ne güzel memleket! , Senin uğruna kurban olacak kadar çok seviyorum seni )   ve  “yalvarma, yakarma” anlamlarında ( Örn: Kurban olayım, bu işimi yapıver. ) kullanılır.

“ Yaratana Kurban” deyip kurban kesen Müslümanlar yukarıdaki her iki mecazi anlamı kullanarak Rablerine karşı duydukları aşırı sevgi, saygı, hayranlık ve bağlılıklarını dile  getirir ve yalvarıp yakarırcasına bağışlanma ve yakınlık talep ederler. Müslümanlar bu yakarışları ile Hz. İsmail'in teslimiyeti ve Hz. İbrahim'in sadakatinde talip olduklarını gösterirler.

Bu talep bir bayram coşkusu ile dillendirilir. Arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın farzının sonunda “Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi'l-Hamd” “"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" nidaları İslam coğrafyasının her yerinde yankılanır. Müslümanlar kurbanlarını keserken de aynı taleplerini işte bu tekbirlerle yüce Allah’a iletirler. Görüldüğü gibi inancımızda kurban sadece bir hayvan kesmek veya kestirmek değildir. Kurban kestikleri halde bu tekbirlerin söz ve ruhundan uzakta duranlar niçin kurban kestiklerini bir daha düşünsünler.

Bayramınız mübarek olsun. Uzaklar yakın olsun. Bu bayram tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirsin.

 

 

Fahri SAĞLIK

Karesi Müftüsü