Türkiye'deki tüm dijital içerik üreticilerinin ve mobil uygulama geliştiricilerinin beklediği vergi düzenlemesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yıllık geliri 880 bin TL'yi aşmayanlar, %15'lik stopaj haricinde gelirinden kayıp yaşamayacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği’ ile birlikte bahsi geçen kşilerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden belirli bir seviyeye kadar istisna olacaklar. Bugün itibariyle yürürlüğe giren tebliğe göre belli tutara kadar olan kazançlarda sadece bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar. Banka hesabına yatan para tutarı (stopaj öncesi) 2022 yılı için 880 bin TL’yi aşmadığı sürece tek kesinti stopaj olacak ve gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.