İnternet ağlarına kaydedilen adımlar, dijital ayak izi olarak adlandırılır. Dijital ayak izi, tüm bireylerin internetteki adımlarını kaydeden bir kütüphanedir. Dijital ortamlarda gerçekleştirilen çeşitli işlemler sonucunda farkında olarak ya da olmayarak birçok iz bırakılır. Veri altyapısında bırakılan izler, çevrim içi ortamda dijital ayak izinin bir parçasını oluşturur.

Dijital ayak izi, bireyin çevrim içi ortamdaki adımlarının veri tabanında bıraktığı göstergelerdir. Teknoloji ve internet alanlarında oluşturulan tüm veri göstergeleri, dijital ayak izi olarak adlandırılır. Sosyal medya platformları üzerinde gerçekleştirilen gezintilerden alışveriş siteleri ile paylaşılan kişisel bilgilere dek her adım dijital ayak izi kapsamında değerlendirilir. Söz konusu dijital ayak izi; internet kullanırken gerçekleştirilen site ziyaretleri, e-postalar ve çevrim içi hizmetlere gönderilen tüm bilgileri içerir.

Çevrim içi geçmişin bir parçası olan dijital ayak izi, potansiyel olarak bir başkası tarafından görülebilir ya da veri tabanından kolayca izlenebilir. Bu nedenle dijital ayak izi hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Bilinçsiz bırakılan izler, veri tabanında kötü niyetli kullanıcıların eline geçebilir. İnternet ortamında gerçekleştirilen çevrim içi geziler, aktif ve pasif dijital ayak izi olarak ikiye ayrılır.

Aktif Dijital Ayak İzi Nedir?

Çevrim içi ortamlarda bilinçli olarak gönderdiğimiz tüm veriler aktif dijital ayak izi olarak adlandırılır. Aktif dijital ayak izi örnekleri; sosyal medya gönderileri, e-postalar, blog içerikleri ve görsel paylaşımlar olarak sıralanır. Dijital mecraların kullanımı ile bağlantılı olarak aktif izler artış gösterir. Kişinin dijital platformlarda online geçirdiği süre, aktif dijital ayak izini doğru oranda artırır.

Pasif Dijital Ayak İzi Nedir?

Çevrim içi ortamlarda istemsiz bırakılan izlerdir. Pasif dijital ayak izi örnekleri; arama geçmişi, IP adresleri ve tıklanan reklamlar olarak sıralanır. Pasif dijital ayak izi, kullanıcının dijital platformlardaki tüm adımlarının arka planını kaydeden bir sistemdir.