Ekoturizm çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türü olarak tanımlanabilir. Günümüzde ulaşım olanaklarının ve dünya genelinde refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte turizm sektörü ciddi bir büyüme göstermiştir.

Bu noktada turizmin bir alt alanı olan doğa turizmi de en hızlı büyüyen turizm türlerinden birisi olmuştur. Ancak el değmemiş doğal yerlere yapılan bu turizm türünde, gerekli özen gösterilmediği takdirde, doğal çevrenin zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple ortaya ekoturizm kavramı atılmıştır. Ekoturizmi aslında bir çeşit turizm etiği olarak da düşünmek mümkündür. Günümüzde dünya genelinde gerçekleştirilen doğa turizminin büyük kısmı ne yazık ki ekoturizm tanımına uymamakta, doğaya zarar vermekte ve bu sebeple de sürdürülebilir bir turizm olmamaktadır. Doğa turizminin amacı, doğayı görmek olduğu için, bu turizm sonucunda doğanın zarar görmesi ilgili bölgedeki doğa turizmini sona erdirecektir. Tüm bu nedenlerden ötürü, doğa turizmi yapılırken, çevreye kesinlikle zarar verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda Balıkesir’de turizmi 12 aya yayabileceğimiz alanlardan biri de ekoturizmdir. Kazdağlarıyla, Dursunbey’iyle, Sındırgısı’yla, Erdek Kapıdağ yarımadasıyla doğal güzelliklere sahip Balıkesir’de yapılacak doğru hamleler turizm gelirini de arttırır. Doğaya uyumlu, çevre kirliliğine sebep olmayacak hamleler yapılmalı.