Başarı insanın yaptığı hataların ve bu hatalardan çıkardığı derslerin toplamıdır. Tecrübe etmeden, yenilmeden insan konfor alanından nasıl çıkabilir ki?

Konfor alanına saplanıp kalmış, zorluklara göğüs germemiş biri hayatı dışarıdan izler ve başarının yolunu açamaz. Birey isteklerine kolay yoldan ulaşırsa, belli sıkıntılar yaşamazsa analitik düşünemez. “Şüphesiz her zorlukla beraber, bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” İnşirah 5. ve 6.ayetinde de belirtildiği üzere zorlukların sonunda insanları kolaylıklar bekliyor.

Sıkıntılarımızı ya da sorunlarımız çoğu zaman başa çıkılmaz hale geliyor ve hayıflanıyoruz ancak bunlar bireyin kişisel gelişiminin bir parçası. Bu sıkıntı ve sorunları profesyonel hayatta da “kriz yönetimi” kavramıyla ifade ediyoruz. Köklü firmaların başarı sırlarından biri de krizi iyi yönetmeleridir. Dünyada zaman zaman sektörel krizler meydana geliyor. Bu krizlerde ayakta kalanlar sektörün de lideri pozisyonuna geliyor. Yani hayatımızın neresinde olursa olsun sıkıntılarımız, sorunlarımız bizi başarıya götüren yolda en büyük sermayemiz oluyor. Tabi yolda da birçok hata ve başarısızlıklarımız oluyor. İşte altı çizilmesi gereken kısım burası ki; bu hatalardan ders çıkaran ve denemekten vazgeçmeyenler menzile ulaşıyor.