Vatan; milli ve dini değerlerin özgürce yaşandığı, bir karış toprağına, havasına, suyuna yan gözle bakıldığı zaman canla, başla müdafaa edildiği bir coğrafyadır. Vatanla ilgili, şairlerimizden Mithat Cemal Kuntay; “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” , Orhan Şaik Gökyay “Her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir.” der. Mehmet Akif Ersoy ise “Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” diyerek uğrunda can verilen mukaddes bir değeri hatırlatır.

Vatanı savunmak için gerektiğinde can feda etmeye şehadet diyoruz. Dinimizde en yüce makamlardan biri “Şehitlik Makamıdır.” Bu yüce değer tarihimizde zaferlerin kazanılmasında en büyük etkenlerden biri olmuştur. Şehitler ve gaziler sayesinde bugün biz bu vatana sahip ve üzerinde hür olarak yaşamaktayız.

Bu cennet vatanı ve bu günlerimizi bizlere armağan eden şehit ve gazilerimizin kıymetini bilelim ve onların torunları olduğumuzu hiç unutmayalım. Birlik ve dirlik ruhumuzu her zaman canlı tutarak vatanımıza sahip çıkalım.

 “Sahipsiz olan vatanın batması haktır,

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”                                                                                  

Milletimiz tarihi boyunca hep bu şuurla yaşamış bundan sonra da kıyamete kadar böyle yaşamaya devam edecektir. Millet; din, tarih, kültür ve ülkü birliği içinde kendi varlığının şuurunda olan toplumdur. Milletin kendini idare edebilecek bir siyasi organı yani devleti olmazsa millet ayakta duramaz. Toplumların en yüksek ve en gelişmiş olanı millettir. Millet, siyasi birliğe kavuşmadan tamamlanamaz. Millet bütünlüğünün korunması, devletin bütünlüğü ve bölünmezliği ile mümkündür.

15 Temmuz 2016 akşamı Milli İradeyi yok etmeye kalkışan bedhahlara karşı, yüce milletimiz                                                                          hukukunu korumuş, hür iradesini gasp etmeye çalışanlara hadlerini bildirmiştir. Bu mücadelede 251 Kahraman Türk evladı şehadet mertebesine yükselmiş, 2 bin 194 kişi de yaralanarak gazi olmuştur. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.

15 Temmuz’u anarken, ihaneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım ve neslimize hatırlatalım. Dini kendi menfaatleri için kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Yüzyıllardır topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkalım. 15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için suret-i haktan görünen sahtekârlara, hainlere karşı uyanık olalım. Huzur, güven ve kardeşliğimizi zedeleyebilecek davranışlardan uzak duralım. Birlik ve beraberliğimizi her zaman en üst seviyede muhafaza edelim. Devletimizin ve milletimizin bekası, ümmet-i Muhammed’in selameti için çocuklarımızın sahih dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Onları kime emanet ettiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiklerine, vakitlerini nerede harcadıklarına, din adına ne öğrendiklerine dikkat edelim.

Gelin hep birlikte demokrasi şehitlerimiz için şu duaya âmin diyelim;

“ Ey bütün ümitlerin kaynağı, bütün felaketzedelerin dayanağı! Gönlümüzü ümit deryasında boğma! Bizleri ümitsizliğe düşürüp karanlıklarda koyma! İhsanını üzerimizden esirgeme Allah’ım.

Ey dertlilerin feryadını duyan, zorda kalanların imdadına yetişen ve yapığımız her şeyi yakinen gören ve bilen Allah’ım! Senden niyazımız şudur ki; Sevinçte ve tasada birleşerek tek vücut olmayı milli bir haslet haline getiren yüce Milletimizi birlik ve beraberlikten ayırma. Üstünde yaşayan yiğitleri ile kıymetli, altında yaşayan şehitleri ile değerli bu cennet vatanımızı her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Hainlerin tuzaklarını bozan Sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden Sensin. Ya Rabbi! Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayâsızca akına dur diyen Milletimize yardım eyle.

Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den İstiklal Harbine, 15 Temmuz’dan bu güne din ü devlet mülk ü millet uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ile rahmet-i Rahman’a kavuşan kahraman gazilerimize rahmet ve mağfiretinle muamele eyle, hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat ve huzur ihsan eyle Allah’ım! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz, bırakma Allah’ım!                         

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü