Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘7 Ekim Dünya Pamuk Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuk üretiminin ülke ekonomisine katkısının sadece tarımla sınırlı olmadığını belirterek, pamuğun sanayi sektörü için de stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘7 Ekim Dünya Pamuk Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuk üretiminin ülke ekonomisine katkısının sadece tarımla sınırlı olmadığını belirterek, pamuğun sanayi sektörü için de stratejik önem taşıdığını ifade etti.
Pamuğun, tekstil başta olmak üzere hazır giyim, bitkisel yağ ve yem gibi birçok sanayi koluna hammadde kaynağı oluşturduğuna işaret eden Akıncı, pamukta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de pamuk üretimi, pamuğun sanayi sektöründeki yeri ve üretici beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Pamuğun yaygın ve zorunlu kullanım alanları açısından tarımsal kalkınmada büyük bir ekonomik değere sahip olduğunu belirten Akıncı, Türkiye’de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen pamuğun, girdi yoğun bir üretim dalı olmasından dolayı çok geniş bir kesimin gelir kaynağını oluşturduğunu dile getirdi.
Pamuğun, Türkiye tarımsal üretiminde tahıllar ve 'Diğer Bitkisel Ürünler' grubunda buğdaydan sonra en fazla hasılaya sahip ürün olduğunu kaydeden Akıncı, 'Türkiye önemli bir pamuk ülkesi. Üretimde Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan engin bir bilgi ve tecrübeye sahibiz. Tarımsal faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan pamuk, özellikle tekstil ve hazır giyim sanayilerimizin oluşması, gelişmesi ve dünya ölçeğinde söz sahibi olmalarında önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra lif pamuk üretiminde dünyada 6’ncı, tüketiminde ise ilk 5 ülke arasında yer almaktayız. Gerek tarımsal üretimimizdeki konumu gerekse de sağladığı katma değerden dolayı pamuk, tarım ve sanayi sektörümüz için stratejik önem taşımakta' diye konuştu.
Pamukta üretim maliyetlerinin artmasına rağmen ürün fiyatlarındaki artışın sınırlı kaldığını belirten Akıncı, sürdürülebilir üretimin devamı için üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.