Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ümit Baysal enerji krizi ve sanayinin enerji verimliliği odaklı görüşlerini açıkladı. Başkan Baysal; enerji fiyatlarına bağlı olarak, artan emtia fiyatları ve enflasyon, sanayi ve gıda başta olmak üzere, ekonomik performans ve rekabet gücünün farklı bileşenlerine kümülatif olarak yansıdığını söyledi.

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ümit Baysal enerji krizi, iklim krizi, ulusal Enerji Eylem Planı’nın merkezi bileşeni olan, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini azami ölçüde arttırma ve enerji verimliliğini odağına aldığı bir açıklama yayınladı.  Balıkesir için büyük önem ve potansiyel taşıyan Güneş ve rüzgar enerji ihalelerin yatırımlara dönüşmesini sağlayacak önlemleri ortaya koymayı, izin süreçlerini yalınlaştırmayı, gerekli finansal mekanizmaların tasarlanmasını ve etkinleştirilmesinin atılması önemli adımlar olarak gördüğünü söyledi. Başkan Ümit Baysal: “COVID-19, iklim ve biyoçeşitlilik krizleri, ekonomik daralma gibi birçok küresel tehdit ve zorlayıcı koşul eş zamanlı yaşanıyor ve birbirinin etkisini derinleştiriyor. Bu durumu çoklu-kriz (poly-crises, multiple crises) olarak tanımlanıyor. 2022 yılının başında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile çoklu-kriz halinin en çarpıcı örneklerinden birini ilk elden deneyimledik. Enerji kaynaklarına erişimin kısıtlanması ve artan enerji fiyatları enerji bağımsızlığı konusunun, modern çağın en önemli unsurlarından biri olduğunu bizlere yeniden gösterdi.  Sanayi üretimi ve tedarik zincirleri artan enerji maliyetinden olumsuz yönde etkilenirken; gıda arz güvenliği küresel bir sorun haline geldi. Öte yandan, dünyanın dört bir yanında yaşadığımız iklim kaynaklı felaketlerle, iklim krizinin etkileri her geçen gün yoğunlaşıyor, derinleşiyor.  Neticede iklim krizi ile iç içe geçen enerji krizi, önemli bir denklemi tekrar su yüzüne çıkardı. İklim hedeflerimize erişmek için, karbonsuz bir ekonomiyi; rekabet gücümüzün devamlılığı, üretimin ve tedarik zincirlerinin sürekliliği için ise güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerjiyi mutlak surette sağlamak zorundayız.  Tükettiğimiz petrolün %91’ini, doğal gazın %98’ini ve kömürün %56’sını ithal ediyoruz. Zirveye ulaşan enerji fiyatlarına bağlı olarak 2022 yılında 96,5 milyar dolara kadar yükselen enerji ithalat faturamız toplam dış ticaret açığının %73’ünü oluşturdu.  Enerji fiyatlarına bağlı olarak, artan emtia fiyatları ve enflasyon, sanayi ve gıda başta olmak üzere, ekonomik performans ve rekabet gücümüzün farklı bileşenlerine kümülatif olarak yansıyor.  Öte yandan, Akdeniz Havzası’ndaki bir ülke olarak, iklim krizinin yıkıcı etkilerini de her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında ülkemizde 49,5 °C ile sıcaklık rekoru bir kez daha kırılırken, su rejimi açısından kritik önemde olan orman varlığımız son yıllarda yangınlar nedeniyle ciddi büyüklükte zarar gördü. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kuraklık hidroelektrik üretiminde ve tarımsal üretimde büyük bir risk olmaya devam ediyor. Bu tablo karşısında tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de net sıfır emisyon hedefini mümkün kılacak sürdürülebilir, arz tarafında güvenli ve uygun maliyetli enerjiyi sağlayacak bir sistemi kurmak yegâne amacımız olmalı.  Ulusal Enerji Eylem Planı’nın merkezi bileşeni olan, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini azami ölçüde gerçekleştirecek güçlü eylem adımları dönüşümün dönüm noktaları olacak. Bu çerçevede, ihalelerin yatırımlara dönüşmesini sağlayacak önlemleri ortaya koymayı, izin süreçlerini yalınlaştırmayı, gerekli finansal mekanizmaların tasarlanmasını ve  etkinleştirilmesini atılması önemli adımlar olarak görüyoruz. Bu yatırım alanlarının öncülüğünü Balıkesir’in çekiyor olması konuya olan hassasiyetimizi çok daha yukarılara taşıyor. Bu dönüşümü hayata geçirmek içinse enerji verimliliğinin değer zincirindeki tüm aktörlerin öncelikli gündemi olmasına, bir enerji verimliliği seferberliğine ihtiyacımız var. GMKA Bu konuda ilimizde önemli bir başlangıç yaptı. KOSGEB’in destek mekanizmaları bulunuyor. BASİAD olarak bizimde, konunun çeşitli aktörlerini ve üniversitemizi de içine alacak; “Balıkesir’in Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” odaklı bir proje hedefimiz var. Top yekün Balıkesir kurumları ile işbirliğini gerekli kılan bir alan. “