Balıkesir Üniversitesi Kazakistan’dan gelen ve göstergebilim/semiyotik üzerine çalışan öğretim üyelerini misafir etti.

Balıkesir Üniversitesi Kazakistan’dan gelen ve göstergebilim/semiyotik üzerine çalışan öğretim üyelerini misafir etti.
Kazakistan Eğitim Bakanlığına Bağlı Kültür Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden oluşan heyet, Anadolu Semiyotik Araştırmalar Dermeği (ANASEM)’in ve Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin davetlisi olarak semiyotik alanında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Heyet önce ANASEM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı’yı ziyaret etti.
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı yurt dışında gelen misafir semiyotikçilerle Kazakistan halkı ile Anadolu Türklüğünün kültürel kodları arasındaki müşterek unsurları semiyotik yöntemlerle tespit edip olası benzerlikleri ve farklılıklar ortaya koyma projesi kapsamında bilgi alışverişinde bulundu.
Prof. Dr. Özsarı, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları ve dokümanları misafir öğretim üyeleri ile paylaştı. Kazakistanlı öğretim üyeleri de yaptıkları çalışmaları ve yanlarında getirdikleri Kazaks History and Culture adlı ansiklopedik eseri Prof. Dr. Özsarı’ya takdim ettiler. Ziyaret sonrası Prof. Dr. Özsarı, 'Kazakistan Eğitim Bakanlığı Kültür Araştırmaları Enstitüsü’nden değerli meslektaşlarımız, ANASEM’in ve TGÇ’nin davetlisi olarak ülkemize ve Balıkesir’e teşrif ettiler. Kendileriyle Kazakistan halkı ile Anadolu Türklüğünün kültürel kodları arasındaki müşterek unsurları modern semiyolojinin geliştirdiği yöntemlerle tespit edip olası benzerlikleri ve farklılıkları belirleme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız çalışmalarla ilgili bir yol haritası belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Kazakistan ve Türkiyeli Göstergebilimcileri ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirme hedefi başta olmak üzere, modern bir analiz yöntemi olan ve sosyal bilimlerin hemen tamamını etkileyen semiyotik araştırma metotlarını belirleme ve müşterek meselelerimize bu metotlarla çözüm bulma amacında birleştik. Bu münasebetle Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyesi ve Uluslar arası Göstergebilim Derneği Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Zeynep Üstün Onur’a, Türkiye Göstergebilim Çevresi Kurucu Başkanı Dokuzeylül Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. V. Doğan Günay’a, Kazakistan Eğitim Bakanlığı Kültür Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Anuar Abiteavic’e, Prof. Dr. Zhanerka Shagizova’ya, Doç Dr. Aman Ibragimov’a, Dr. Dinara Hanım’a ilgileri ve bilgi paylaşımlarındaki cömertlikleri için teşekkür ediyorum' dedi.
Kazakistan’lı öğretim üyeleri de Kazakistan-Türkiye ilişkilerini bilimsel düzeyde ve semiyotik yöntemlerle geliştirme, bu kapsamda müşterek seminerler, paneller, çalıştaylar düzenleme, ortak konular tespit edip bu konuları araştırma, olası çözüm yollarını tespit etme, hatta ileride Türk Dünyası Göstergebilim Merkezi kurulması ve bu merkezde yüksek lisans ve doktora programları açılması, hatta bir Türk Dünyası semiyotik terimleri sözlüğü kurulması gibi alanlarda çalışmalar yapılabileceğini ifade ettiler. Kazakistanlı öğretim üyeleri Balıkesir’deki temaslarının ardında ziyaretlerinin ikinci ve son durağı olan Konya’ya hareket ettiler.