Erhan Ortaköylü’nün Paşaalanı 1. Dereboyu Caddesi’nde açmaya çalıştığı benzinlik, kanuna da imara da yönetmeliğe de aykırı! Bir hukuk devletinde böyle bir benzin istasyonu açılamaz

KAVŞAK MESAFELERİ TUTMUYOR
Söz konusu benzinliğe 13.11.2017 tarihinde verilen Geçiş yolu Ön İzin Belgesi ‘Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerindeki kavşak mesafelerini karşılamıyor.

BU BENZİNLİK HİZMETE AÇILAMAZ!
Oysa hem Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi’nde hem de 1/1000’lik İmar Planı’nda karayolu yönetmeliğine uyulma zorunluluğuna dair hüküm var. Benzinliğin başka ciddi problemleri de var ama sadece bu bile kapatılması için yeterli!

BÖYLESİ ANCAK MUZ CUMHURİYETİNDE OLUR
14 Kasım’da yeniden değerlendirilecek olan Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi’nin altına imza atacak şube müdürü ve daire başkanı, önüne 2290 sayılı ‘Ka­ra­yol­la­rı Ke­na­rın­da Ya­pı­la­cak ve Açı­la­cak Te­sis­ler Hak­kın­da Yö­net­me­lik’i koyup benzinliğin kavşak mesafelerinin ve yapı yaklaşma mesafelerinin yönetmeliğe uyup uymadığına bakmak zorunda. Çünkü hem düzenlenen Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi’nin özel şartlarının 1. maddesi hem de ‘Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı’ hükümlerinin G.13.5’inci maddesi bunu şart koşuyor ve söz konusu benzinlik bu şartları taşımıyor.

Bizden uyarması; Bu benzinliğin burada açılmasına izin veren,
imza atan herkes Ağır Ceza’da yargılanır!