Balıkesir Balya Dereköy Baraj İnşaatı Çalışmaları Tamamlandı…

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla Balıkesir’in mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor

 

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Balıkesir’de nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.  Balya İlçesi Dereköy Barajının tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘%100 Gerçekleşme sağlanan Dereköy barajında depolanacak su ile 1.790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 33 metre yüksekliği ile Balya Dereköy barajının 995 bin m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın,’ Balya Dereköy Barajının su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 393 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. ’dedi.