Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı il sınırları içinde dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek mal ve hizmet sunumlarında fahiş fiyat uygulayanlarla stokçuluk yapanları uyardı. Valiliğe ulaşan şikayetler üzerine genel emir yayınlayan Ersin Yazıcı, mal ve hizmet sunumlarında fırsatçılık yapanlarla mücadele edileceğini bildirdi.
Fırsatçılar ve stokçularla etkin bir şekilde mücadele edileceğini bildiren Vali Ersin Yazıcı bu konularda vatandaşların ve dürüst işletmecilerin haklarını korumanın devletin görevi olduğunu belirtti. Vali Yazıcı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına yapılacakları da sıralayarak, denetimlerin sıklaştırılacağını ve emirlere uymayanlara kanunda belirtilen cezaların uygulanacağını kaydetti.
“Vatandaşı korumak devletin görevi”
Vali Ersin Yazıcı genel emir adı altında yayınladığı yazıda şunlara dikkat çekti: “Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir”
“Gerekli tedbirler alınacak”
Vali Yazıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
“Uyulması gereken kurallar”
Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayrıca özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.
Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.”
“Bir uyarı da taksicilere”
Vali Ersin yazıcı yayınladığı genel emir kapsamında ayrıca taksici esnafı hakkında kendisine ulaşan şikayetlere de yer verdi. Taksicilerin vatandaşları bazı konularda mağdur ettiğine dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı taksicilerin uyması gereken kuralları da hatırlattı.
Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine ait olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşları güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz ettiğini bildirdi.
İl genelindeki bir takım taksici esnafının vatandaşları mağdur edici bir tavır sergilendiğini tespit ettiklerinin altını çizen Vali Ersin Yazıcı kurallara uymayan esnaf hakkında işlem yapılacağını da bildirdi.
“Taksicilerin uyması gereken kurallar”
Vali Ersin Yazıcı yayınladığı genel emirde taksicilerle ilgili şu ifadelere yer verdi:
“Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince; kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.”