Balıkesir Valiliği’nden taksilerde güvenilir hizmet alımına ve haksız fiyat artışı yapanlara ilişkin iki genel emir yayınladı.

Balıkesir Valiliğince yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması konusunda İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlandığı bildirildi. Genelgede, özellikle son dönemde vatandaşlardan, bazı ticari taksi şoförleri ile ilgili olarak kısa ve çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelenlerin gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edildiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina edildiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlendiği, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynandığı, uzun süreli yüksek sesle konuşularak yolcuları rahatsız edildiği, araç içerisinde sigara içildiği, alkollüyken araç kullanıldığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulduğu yönünde şikayet ve talepler geldiği belirtildi. Kurallara uymayan şoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacağı ve gerekli idari para cezasının uygulanacağı ifade edildi.

KUR KAYNAKLI “FAHİŞ FİYAT” GENELGESİ

Açıklamada, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde arttıran işletmelere karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda da İçişleri Bakanlığından genelge gönderildiği aktarıldı.

Genelgede, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini ve refahını tehdit edici bir durum oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan, “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmü hatırlatılarak valiliklere “genel emir” çıkarma konusunda talimat verildiği kaydedildi. Öte yandan genelgede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 6. maddesinde, bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığı ifade edildi. Yetkili idarelerin, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğunun aktarıldığı genelgede, bu hükümlere dayanılarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla tedbirler alınması istendi.