Edremit – Balıkesir seferini yapan yolcu otobüsü Gökçeyazı’da  alev aldı. 34 yolcunun bulunduğu otobüste biri bebek 5 kişi  yanarak can verdi. 15 yolcu da yaralandı.

 

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

 

Gök­çe­ya­zı kır­sa­lın­da yolcu oto­bü­sün­de yan­gın çıktı. Oto­bü­sün için­de in­san­la­rın ol­du­ğu bil­gi­si­ni alan it­fa­iye ve 112 ekip­le­ri olay ye­ri­ne akın etti. olay­da 1’i çocuk 5 kişi ya­na­rak can verdi. Ola­yın ar­dın­dan kriz ma­sa­sı kuran Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği ya­ra­lı­lar ve ya­kın­la­rı­nın bilgi akı­şı­nı sağ­la­dı. Vali Ersin Yazıcı “17 yolcunun karakolda ifadeleri alınıyor. Otobüs sürücüsü de orada bulunuyor” diye konuştu.

 

YAKITTAN NUMUNE ALINDI

 

34 yol­cu­su bu­lu­nan oto­bü­sün şo­fö­rü­nün yara al­ma­dan kur­tul­du­ğu ifade edi­lir­ken, görgü ta­nık­la­rı yan­gı­nın oto­bü­sün orta kıs­mın­da baş­la­dı­ğı­nı, alev­ler ve duman yü­zün­den ar­ka­ya kaç­mak is­te­yen yol­cu­lar­dan ba­zı­la­rı­nın alev­ler için­de kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Oto­bü­sün ise fir­ma­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu be­lir­til­di. Jan­dar­ma­nın oto­bü­sün yakıt tan­kın­dan da kul­la­nı­lan akar­ya­kıt­la il­gi­li nu­mu­ne ala­ca­ğı kay­de­dil­di.

 

Gökçeyazı Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 34 yolcunun bulunduğu otobüste 15 kişi de yaralandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yangının kahve makinasından çıktığını söyledi

Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisini alan itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine akın etti. olayda 1’i çocuk 5 kişi yanarak can verdi. Olayın ardından kriz masası kuran Balıkesir Valiliği yaralılar ve yakınlarının bilgi akışını sağladı.

34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığını, alevler ve duman yüzünden arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının alevler içinde kaldığını söyledi. Otobüsün ise firmanın kendisine ait olduğu belirtildi. Jandarmanın otobüsün yakıt tankından da kullanılan akaryakıtla ilgili numune alacağı kaydedildi.

YAZICI: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Vali Ersin Yazıcı olay sonrası açıklamalarda bulundu. Yazıcı “Yolcu otobüsü jandarma karakolu yakınlarında yangına maruz kalıyor.Ne yazık ki otobüsün yanmasıyla 3 yetişkin, 2 çocuğumuz hayatını kaybetti. 15 yaralı yolcu Balıkesir’de 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yolcu ise jandarmada ifade veriyor” dedi.

YILMAZ: KAHVE MAKİNASI SEBEP OLMUŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti. Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini belirterek yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi