İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan arttı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.
2021 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.