CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, yem fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Yem fiyatlarındaki yükselişe çözüm bulunmazsa, ülke çapında büyük sorunların ortaya çıkacağını belirten Aytekin “Başta Balıkesir olmak üzere tüm ülkede zar zor ayakta durmaya çalışan besici, çiftçi iflas edecek ve ülkede üretim duracaktır.” dedi

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yem fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. 24 Haziran seçimlerinden sonra, ekonominin iyi yönetilemediğini ifade eden Aytekin “Her gün yeni bir krizle faturayı vatandaşa kesiyorlar. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmanın yarattığı kriz ortamı, iğneden ipliğe her şeyi etkilemişken saray davetlerinde ejder meyveli içeceklerle gününü gün edenlerin umurunda değil. Balıkesir, Türkiye’de hayvancılığın önemli bir kentidir. Başta Bandırma bölümündeki entegre üretim alanları olmak üzere tüm kırsal bölgelerde çiftçi yem fiyatlarından şikayetçi. Son bir yılda yaşanan zamlar yüzde 50 seviyelerine gelmişken, çiftçi hayvansal üretim yapmak yerine hayvanlarını et kombinalarına yollamaya başladı. Her fırsatta yerli milli edebiyatı yapanlar, telefon parçalayanlar, doların turşusunu kurma süper zekalılığını sergileyenler söz konusu köylü olunca her şeye körler. Hodri meydan, gelsinler bu yem fiyatlarına el atsınlar, teşvik de bulunsunlar biz de ne kadar milli olduklarını görelim.” dedi.

ÇİFTÇİYE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN!

Açıklamasında Tarım Eski Bakanı Fakıbaba’nın süt üreticileri yem fiyatlarının altında ezilmeyecek açıklamasını da hatırlatan Ensar Aytekin “Devlette devamlılık esastır, yeni bakanlık çerçevesinde Hayvancılık bölümü müdürlüğe çevrilip, adını bakanlıktan çıkardılar. Artık ülkedeki tüm hayvancılık bir müdürün oluruyla yürüyor. Fakıbaba’nın verdiği söz devletin sözüdür. Devlet çiftçisine verdiği sözü tutamayacaksa, yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN SORUMLUSU VERİMLİ OVALARI ATIL BIRAKANLAR”

Türkiye’nin; çiftçilik ve hayvancılık tarihinde görülmemiş bir krizin içinde olduğunu belirten Aytekin açıklamasında şunlara da değindi:“Temmuz ayından bugüne yem fiyatlarındaki artış, çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşan köylüleri ve entegre kanatlı hayvan besicilerini kara kara düşündürüyor. 32 liraya alınan yemin torbası şimdi 60 liraya geldi. Yoncadaki yıllık fiyat artışı %21, süt yeminde %26, besi yeminde %28, silajlık mısırda %29, samanda %38, korungada %50 oldu. Her fırsatta milli, yerli diye konuşanlar, yerli yem sanayisini hiç gündemlerine almıyorlar. Meraları işlevi dışında kullanıp kurutanlar, verimli ovaların atıl bırakılmasına göz yumanlar bu işin sorumlusudur. Zonguldak yüzölçümü büyüklüğünde arazilerin çiftçiler tarafından ekilmekten vazgeçilmesine rağmen kalkıp Sudan’da arazi kiralamak bu ülkenin çiftçisine hakaret etmektir.”

“ÜRETİCİ ELİ KOLU BAĞLI ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Aytekin, devamında “Önce hayvan ithal ettiler, hayvan ithal ederken veteriner kontrolünü kaldırdılar, yeni yönetim şekliyle Hayvancılığın adını bakanlıktan indirip müdürlük seviyesine indirdiler, sonra hayvanlarda şarbon olduğu ortaya çıktı. Şarbon insanlara bulaştı. Şimdi yem fiyatları yükseliyor, bu sefer üretici eli kolu bağlı çaresizce bu işe bir çözüm bekliyor. Yem fiyatlarındaki yükselişin dış güçlerle işi yoktur. Bu artışta depocular, stokçular kimse tek tek açıklanmalı ve kamuoyuna teşhir edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Eğer bu duruma bir an evvel tedbir alınmazsa ve eski bakan Fakıbaba zamanında verilen sözler tutulmazsa başta Balıkesir olmak üzere tüm ülkede zar zor ayakta durmaya çalışan besici, çiftçi iflas edecek ve ülkede üretim duracaktır.”