Asırlar boyu milletimiz, ruhlarını ve gönüllerini Kur’an-ı Kerim’le zenginleştirmek ve onun mesajı ile manevi hayatlarına anlam vermek için gayret göstermiş, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazmak, okumak, hıfz etmek ve onun eşsiz mesajından nasiplenmek amacıyla âdeta birbirleriyle yarışmıştır. Bu çerçevede insanımız, Kur’an’ın sadece Mushaflarda değil, gönüllerde, dimağlarda ve hayatın her anında var olmasını isteyerek onu okumuş ve hafızasına kaydetmiştir. Milletimizin tüm bu gayret ve çalışmalarının gerçekleştirilmesinde, köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur’an kursları önemli rol oynamaktadır. Günümüzde örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış bireylerin büyük bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı; iman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatını önemli ölçüde Kur’an kurslarından öğrenmektedir. Aynı zamanda Kur’an kursları, milli birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendiren, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli ve manevi değerleri aşılayan ve bir arada yaşama bilincinin oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerinden, toplumun tüm kesimlerinin etkin bir şekilde yararlanması amacıyla bu sene “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları” güncellenerek uygulamaya konulmuştur. Söz konusu programlar, Kur’an kursu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında ve geniş kitlelere ulaşmada önemli roller üstlenecektir.

Diyanet İşleri başkanlığına bağlı Kur’an kurslarımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Müftülüklerimizce bütün önlemler alınmıştır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 16 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020 18 hafta, II. Dönem 03 Şubat 2020 – 24 Mayıs 2020 16 hafta sürecektir.

Kur’an kurslarına devam eden öğrenci profilinin çeşitlenmesi, din konusundaki ilgi ve ihtiyaçların farklılık göstermesi, öğrenci profilinin çocuk, genç, yetişkin vb. yaş ve eğitim düzeyi açısından sürekli değişmesi ve çeşitlenmesi, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzu etmeleri gibi sebepler yapı ve muhteva açısından program çeşitliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel Öğretim Programına ilaveten 2019-2020   eğitim öğretim yılından itibaren “Kısa Süreli Programlar” adı altında Cuma Dersleri, Akaid,  İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları geliştirilerek hem ders saatleri hususunda daha esnek programlar hem de vatandaşlarımızın Temel İslam İlimleri alanında da eğitim alabileceği öğretim programları uygulamaya konulmuştur.

Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan fakat Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları açacaklardır.

Kur’an kurslarına özellikle mesai saatleri dışında hafta içi gelebilecek vatandaşlarımıza yönelik 12 saatlik Temel Öğretim Programı, hafta sonu gelebilecek olanlara ise İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Programı uygulanabilecektir.

Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İhtiyaç Odaklı Programları veya Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programı açılacaktır.

İnsanlara din hakkında sahih bilgi sunarak onları aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu işi tamamen bilimsel bir yaklaşımla ele alıp gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kendinizi ve çocuklarınızı merdiven altı dini bilgi sunan kişi veya grupların ellerine bırakmayınız. Bu iş bizim işimizdir. Bize güvenin. Kur’an Kurslarımızda sizleri bekliyoruz.

Fahri SAĞLIK

Karesi Müftüsü