Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur’an kursları, kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkısı olan yaygın eğitim kurumlarından biridir. Günümüzde örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış insanımızın büyük bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı; iman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hz. Peygamber’in hayatını önemli ölçüde bu kurumlardan öğrenmektedir.

Kur’an kursları, milli birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendiren, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli değerleri aşılayan ve bir arada yaşama bilincinin oluşmasına katkıda bulunan kurumlardır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatmak için sahih kaynaklara dayalı doğru bilgiyi üretmenin yanında, bu bilgi birikimini çağdaş formda dünya gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçları giderici nitelikte sunma gayreti içerisindedir.

Başkanlığımızca yaygın din eğitimi hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla Camiler ve Kur’an  kurslarımızda taleplere cevap verebilme imkanları   sunan çeşitli programlar uygulanmaktadır.

Bu programlardan birisi de yaz tatili döneminde açılan “Yaz Kur’an Kursları”dır. Camiler ve Kur’an kursları başta olmak üzere Müftülüklerimizce uygun görülen diğer mekânlarda açılan Yaz Kur’an Kursları’na her yaş grubundan öğrenciler katılmaktadır. Yaz Kur’an Kursları’nda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuma, dualar ve sûreler ezberlemenin yanı sıra temel dini bilgiler, İslam’ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) örnek hayatından davranışlar öğretilerek çocuk ve gençlerimize manevi hayatlarını şekillendirme noktasında önemli fırsatlar sunulmaktadır. Yaz Kur’an Kursları süresince gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Aynı şekilde program kapsamında gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve ortak kullanım alanlarının sağlayacağı ortam öğrenmesiyle de öğrencilerde sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik, empati gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu programla öğrencilerin kendi seviyelerinde:

  1. Rabbimize, Peygamberimize ve dinimize karşı duydukları sevgi düzeylerinin artırılması,
  2. Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatıyla ilgili bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi,
  3. Milli ve manevi değerlerimiz konusunda bilinçlendirilmesi,
  4. Sağlıklı bir dini ve ahlaki gelişim göstermelerine katkı sağlanması,
  5. Sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
  6. Özgüven, sorumluluk ve hedef sahibi olmaları,
  7. Yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmeleri amaçlanmıştır.

Bütün bu amaçlar içerisinde en temel amacımız; Kur’an’ın sadece Mushaflarda değil, gönüllerde, dimağlarda ve hayatın her alnında ve her anında bizlere rehber olmasını arzulayan bir gençlik yetiştirmektir.” Geliniz bu gençliği hep beraber yetiştirelim. Öğretmen – Öğrenci ve Veli el ele gönül gönüle vermeden bu işi başarabilmemiz oldukça zordur. Yaz Kur’an Kurslarımıza sahip çıkalım. Çocuğumuzun veya torunumuzun okulu ile kurduğumuz yakın ilişki ve işbirliğini Cami ve Kur’an Kursumuzla da kurup sürdürelim. Çocuklarımız gözbebeğimiz ve geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak azdır.

Fahri SAĞLIK

Karesi Müftüsü